Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kalaycı Önaç

Görevi : Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ayse.kalayci.onac ikc.edu.tr
Telefon : 3812

Öğr. Gör. Selma Ezber Kurtar

Görevi : Öğretim görevlisi
E-posta : selma.ezber ikc.edu.tr
Telefon : 3724


Başa Dön