Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Seçer

Görevi : Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
E-posta : mutlu.secer ikc.edu.tr
Telefon : 3745

Öğr. Gör. Selma Ezber Kurtar

Görevi : Öğretim görevlisi
E-posta : selma.ezber ikc.edu.tr
Telefon : 3724


Başa Dön